Tìm kiếm

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST
Mức lương: Trên 15 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Số lượng cần tuyển: 1000
Công ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Mức lương: Từ 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Số lượng cần tuyển: 500
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty TNHH Compal Wise Electronic Việt Nam
Mức lương: Từ 9 - 11 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Số lượng cần tuyển: 7000
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Bưu Điện Việt Nam POST
Mức lương: Từ 10 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Số lượng cần tuyển: 20
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công Ty Brother Việt Nam (Nhật Bản)
Mức lương: Từ 8 - 9 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Số lượng cần tuyển: 5000
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
 1  
cross pin