Tìm kiếm

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Số lượng cần tuyển: 1000
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Mức lương: Từ 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Số lượng cần tuyển: 3000
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng cần tuyển: 1000
Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe
Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng cần tuyển: 1000
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chế độ thưởng
Công Ty Brother Việt Nam (Nhật Bản)
Mức lương: Từ 8 - 9 triệu
Địa điểm: Hải Dương
Số lượng cần tuyển: 5000
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng cần tuyển: 1000
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
 1  
cross pin