CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT BAO BÌ MYS GROUP (VIỆT NAM)
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Số lượng cần tuyển: 500
CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Số lượng cần tuyển: 1000
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH VINFAST
Mức lương: Trên 15 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Số lượng cần tuyển: 1000
Công ty TNHH QISDA Việt Nam
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Số lượng cần tuyển: 2000
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty TNHH Wistron Infocomm (Việt Nam)
Mức lương: Từ 7 - 9 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Số lượng cần tuyển: 500
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ TRƯỜNG THÀNH TISTCO
Mức lương: Từ 7 - 8 triệu
Địa điểm: Hà Nam
Số lượng cần tuyển: 50
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG
Mức lương: Từ 9 - 12 triệu
Địa điểm: Hải Phòng
Số lượng cần tuyển: 3000
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
CÔNG TY TNHH WOOYANG VINA II
Mức lương: Từ 7 - 10 triệu
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Số lượng cần tuyển: 150
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe
CÔNG TY TNHH TOTO VIỆT NAM
Mức lương: Từ 7 - 9.5 triệu
Địa điểm: Hưng Yên
Số lượng cần tuyển: 350
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Số lượng cần tuyển: 400
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe
Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc
Mức lương: Từ 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hòa Bình
Số lượng cần tuyển: 200
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản
Mức lương: Từ 6 - 8 triệu
Địa điểm: Hòa Bình
Số lượng cần tuyển: 300
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty 100% vốn đầu tư Italia
Mức lương: Từ 7 - 11 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng cần tuyển: 200
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty TNHH Compal Wise Electronic Việt Nam
Mức lương: Từ 9 - 11 triệu
Địa điểm: Vĩnh Phúc
Số lượng cần tuyển: 7000
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty 100% vốn đầu tư Đài Loan
Mức lương: Từ 7 - 9 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng cần tuyển: 5000
Chế độ bảo hiểm XH Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty TNHH Hyosung Việt Nam
Mức lương: Từ 12 - 15 triệu
Địa điểm: Đồng Nai
Số lượng cần tuyển: 1000
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty 100% vốn đầu tư Trung Quốc
Mức lương: Từ 10 - 12 triệu
Địa điểm: Bắc Giang
Số lượng cần tuyển: 500
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng cần tuyển: 1000
Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe
Công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc
Mức lương: Từ 8 - 10 triệu
Địa điểm: Bắc Ninh
Số lượng cần tuyển: 6000
Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
Bưu Điện Việt Nam POST
Mức lương: Từ 10 - 12 triệu
Địa điểm: Bình Dương
Số lượng cần tuyển: 20
Chế độ bảo hiểm XH Tăng ca nhiều Chăm sóc sức khỏe Chế độ thưởng
 1 2  
cross pin