Tin tức sự kiện

500 doanh nghiệp KCN đăng ký tiêm phòng vắc-xin SINOPHARM

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19... Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã có văn bản số 1758/BQL-LĐ về việc đăng ký tiêm phòng vắc-xin SINOPHARM. Đến nay, có khoảng 500 doanh nghiệp trong các KCN tập trung đăng ký với số lượng hơn 60.000 người/100.000 người lao động tại các KCN đã tiêm vắc- xin COVID-19 mũi 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19... Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đã có văn bản số 1758/BQL-LĐ về việc đăng ký tiêm phòng vắc-xin  SINOPHARM. Đến nay, có khoảng 500 doanh nghiệp trong các KCN tập trung đăng ký với số lượng hơn 60.000 người/100.000 người lao động tại các KCN đã tiêm vắc- xin COVID-19 mũi 1. 
Tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho người lao động tại KCN VSIP.

Trên tinh thần tự nguyện đăng ký của các doanh nghiệp tiêm phòng vắc-xin SINOPHARM của Trung Quốc. Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xét quyết định việc phân bổ vắc-xin đối với từng doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục đăng ký bổ sung số lượng người tiêm vắc-xin SINOPHARM đính kèm (đối tượng là người chưa được đăng ký tiêm mũi nào).

Doanh nghiệp gửi đăng ký file mềm và file scan theo địa chỉ email đính kèm công văn này trước 10h30 ngày 20-9-2021. Cụ thể, doanh nghiệp trong KCN Quế Võ gửi về địa chỉ chuducdao@gmail.com; KCN Thuận Thành 3 gửi về địa chỉ linh.kts.izabacninh@gmail.com; KCN Yên Phong gửi về địa chỉ thangbn78@gmail.com; KCN Tiên Sơn gửi về địa chỉ  mautangbqlkcn@gmail.com; KCN Đại Đồng Hoàn Sơn gửi về địa chỉ vanthe37@gmail.com; các KCN VSIP + Hanaka + Thuận Thành II gửi về địa chỉ vuongquanghuyvn@gmail.com.

Sau thời gian trên, những doanh nghiệp không đăng ký coi như không có nhu cầu tiêm. Khi nhận được thông tin kế hoạch tiêm vắc-xin cho người lao động của doanh nghiệp mình, doanh nghiệp cử đại diện làm đầu mối để phối hợp với Ban quản lý các KCN Bắc Ninh, cơ quan y tế để thực hiện, bảo đảm đúng đối tượng được tiêm và các yêu cầu về công tác phòng chống dịch tại điểm tiêm tập trung (đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, giữ trật tự, tuân thủ sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng).

(Nguồn: Báo Bắc Ninh)

 

Chia sẻ

Bài viết liên quan

cross pin