Tư vấn quản trị

Nếu doanh nghiệp bạn vừa thành lập và đang xây dựng bộ máy quản trị nhân sự, GTV-HR với đội ngũ chuyên gia trên 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn như Vingroup và Bộ LĐ - TB&XH… sẵn sàng giúp Doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản lý, quản trị nhân sự phù hợp nhất.

Xây dựng chiến lược Nhân sự
​​​​​​​Tư vấn cấu trúc doanh nghiệp
Chính sách quản trị Nhân sự
Hệ thống lương & đãi ngộ
Quản trị Hiệu quả & NSLĐ
Hệ thống cấp bậc công việc
Khung năng lực & lộ trình phát triển nghề nghiệp

cross pin