Cho thuê nhân sự

Thấu hiểu những khó khăn của các doanh nghiệp FDI mới đầu tư tại Việt Nam trong việc tuyển dụng và quản lý lao động, GTV-HR kết hợp với Keystaffing đem đến một giải pháp nhân sự “cho thuê” nhằm giúp Doanh nghiệp giảm tải các thủ tục và tăng hiệu quả. Chuyên gia nước ngoài;

Lao động trình độ cao (theo dự án/ Part time);
Lao động kỹ thuật, kỹ sư, chuyên gia (full time/ part time);
Lao động lành nghề, lao động số lượng lớn;
Lao động theo giờ, khoán việc

cross pin