Tuyển dụng lao động

Đây là mảng dịch vụ cốt lõi của GTV-HR, bằng việc kết hợp CRM và hệ thống big data, chúng tôi tự tin có thể đáp ứng những nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn trong thời gian ngắn với chất lượng tốt nhất. Các hình thức tuyển dụng GTV-HR cung cấp:

Tuyển dụng theo yêu cầu/ theo chiến dịch
Tuyển dụng tay nghề
Tuyển dụng phổ thông
Tuyển dụng lao động làm việc theo tháng/ tuần

cross pin