Giới thiệu chung

Việc 3 Miền là hệ thống dịch vụ việc làm, nền tảng kết nối doanh nghiệp với người lao động do Cty CP Tư Vấn Đầu tư GTV phát triển và vận hành. Ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình là giải pháp Viec3mien hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp xích lại gần nhau, thu hẹp khoảng cách thông tin, lựa chọn công việc và tìm kiếm lao động nhanh chóng, hiệu quả.

Việc 3 Miền là hệ thống dịch vụ việc làm, nền tảng kết nối doanh nghiệp với người lao động do Cty CP Tư Vấn Đầu tư GTV phát triển và vận hành. Ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình là giải pháp Viec3mien hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp xích lại gần nhau, thu hẹp khoảng cách thông tin, lựa chọn công việc và tìm kiếm lao động nhanh chóng, hiệu quả. 

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Sứ mệnh của hệ thống Viec3mien là  giải quyết tình trạng mất cân đối cung cầu, chất lượng lao động giữa các địa phương, ngành nghề và các lực lượng tham gia thị trường lao động.   

ĐIỂM NỔI BẬT

  1. Tiếp cận thông tin đa kênh

Người lao động dễ dàng tiếp cận các cơ hội việc làm qua nhiều kênh thông tin bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào. Các doanh nghiệp cũng dẽ dàng tuyển dụng số lượng lao động lớn trong thời gian ngắn.

  1. Tư vấn tập trung

Truyền tải nội dung tư vấn chất lượng cao, đồng đều, minh bạch, chính xác để hỗ trợ NLĐ lựa chọn cơ hội phù hợp, chuẩn bị tốt nhất cho công việc. Đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho NLĐ trong suốt quá trình tìm việc và làm việc.

  1. Áp dụng công nghệ hiện đại 

Số hóa, tự động hóa quy trình, tối đa sự thuận tiện, hiệu quả cho NLĐ trong tìm kiếm cơ hội, nộp hồ sơ, phỏng vấn và đi làm. 

  1. Gia tăng trải nghiệm của khách hàng

Nâng cao trải nghiệm khách hàng (NLĐ) thông qua hệ sinh thái dịch vụ tài chính, giao thông, ăn ở, thái độ phục vụ chuyên nghiệp, quy trình hiện đại.

----

This is a job service system, a platform to connect businesses with employees is developed and operated by GTV investment consultancy JSC. Applying technology, digitizing processes is solution of Viec3mien to help employees and businesses get closer, close the information gap, choose jobs and find workers quickly and effectively.

VISION & MISSION

The mission of Viec3mien system is resolve the imbalance of supply and demand, the quality of labor between localities, industries and forces participating in the labor market.

With the application of technology, Viec3mien will create new experiences for customers, help employees easily approach information, choose the willing job at the suit location, improve qualifications and improve life quality.

cross pin